SẢN PHẨM THUỐC RẮN HOÀNG GIA

Results 1 - 12 of 12
z3466875880258_a691e2bba9af5529a702c2cca6f3a452

CAO THÁI CHÍNH HÃNG 

Xuất sứ : ROYAL THAI HERD THAI LAN

MR ĐẠT - 0914242747
3.450.000 đ
z3466875888634_b8db92375b382318df0c3619d36ee343

CAO THÁI CHÍNH HÃNG 

Xuất sứ : ROYAL THAI HERD THAI LAN

MR ĐẠT - 0914242747
6.890.000 đ
on-wai-wan8

ON WAI WAN (An Quy Đan)

Xuất sứ : ROYAL THAI HERD THAI LAN

MR. ĐẠT - 0914242747
2.950.000 đ
bai-se-wan2

BAI SE WAN (Bài Thạch Đan)

Xuất sứ : ROYAL THAI HERD THAI LAN

Mr. Đạt - 0914242747
2.950.000 đ
tiaw-ging-wan2

TIAW GING WAN (Điều Kinh Hoàn)

Xuất sứ : ROYAL THAI HERD THAI LAN            

Mr. Đạt - 0914242747
2.950.000 đ
fung-xin-wan9

FUNG XIN WAN (Phong Thấp Hoàn)

Xuất sứ : ROYAL THAI HERD THAI LAN

Mr. Đạt - 0914242747
1.850.000 đ
yea-sen-wan1

YEA SEN WAN (Ích Thận Hoàn)

Xuất sứ : ROYAL THAI HERD THAI LAN

 

Mr. Đạt - 0914242747
2.950.000 đ
sir-fen-wan1

SIR FEN WAN (Xà Phấn) 

Xuất sứ : ROYAL THAI HERD THAI LAN

Mr. Đạt - 0914242747
1.850.000 đ
sir-eiw-wan8

SIR EIW WAN (Xà Dâu Hoàn)

Xuất sứ : ROYAL THAI HERD THAI LAN

Mr. Đạt - 0914242747
1.850.000 đ
sir-pian-wan6

SIR PIAN WAN (Xà Bin Hoàn)

Xuất sứ : ROYAL THAI HERD THAI LAN

Mr. Đạt - 0914242747
2.950.000 đ
sir-tan-wan42

SIR TAN WAN (Xà Đảm Hoàn)

Xuất sứ : ROYAL THAI HERD THAI LAN

 


MR ĐẠT - 0914242747
2.950.000 đ
zia-tu-wan2

ZIA TU WAN (Giải Độc Gan)

Xuất sứ : ROYAL THAI HERD THAI LAN

MR ĐẠT - 0914242747
2.950.000 đ