tour singapore

Results 1 - 6 of 6
the-merlion-fountain-and-marina-bay-sand-singapore_350452259_21

Khách sạn: f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Vận chuyển:VIETJET AIR

Khởi Hành : 04,11/01 - 08,15,22/02

8.950.000 đ
the-merlion-fountain-and-marina-bay-sand-singapore_350452259_22

Khách sạn: f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Vận chuyển:VIETJET AIR

Khởi hành ngày 18/01/2020

9.590.000 đ
the-merlion-fountain-and-marina-bay-sand-singapore_350452259_2

Khách sạn:f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Vận chuyển: Hãng hàng không - Vietjet Air or Scoot Air

13.880.000 đ
untitled-3

Khách sạn: f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598
Thời gian: 5 Ngày 4 đêm
Vận chuyển: Hãng hàng không - VietJet Air

9.990.000 đ
hinh-nen8

Khách sạn:f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Vận chuyển: Hãng hàng không - Vietjet Air

12.890.000 đ
kham-pha-cong-vien-merlion-park_25_7_2018_11_31_39

Khách sạn: f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Vận chuyển:Hãng hàng không - Vietjet Air

8.290.000 đ