TOUR ĐÀI LOAN

Results 1 - 7 of 7
downtown-taipei-taipei-taiwan_5170844809

Khách sạn: f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598
Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Vận chuyển: Hãng hàng không 5 sao EVA

9.990.000 đ
natural-landscape-in-yehliu-geopark_505232605

Khách sạn: f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598

Thời gian : 5 ngày 4 đêm 

Vận chuyển: Hãng hàng không: Vietjet Air (Bay tối)

8.888.000 đ
spring-and-autumn-pavilions-at-the-lotus-pond_1021951105

Khách sạn: f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598
Thời gian: 05 Ngày 04 Đêm
Khởi hành: THÁNG 12: 14/12/2019
Vận chuyển: Hãng hàng không : Vietnam Airlines

10.990.000 đ
downtown-taipei-taipei-taiwan_517084480

Khách sạn: f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598
Thời gian: 05 Ngày 04 Đêm
Vận chuyển: Hãng hàng không: AE + CI Đài Loan

11.990.000 đ
kaohsiung-taiwan-dragon-and-tiger-pagodas-at-lotus-pond__634722569

Khách sạn: f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598
Thời Gian: 5 Ngày 4 Đêm
Vận Chuyển: Hãng hàng không - CI Đailoan

 

11.990.000 đ
mieu-van-vo-dailoan-toa-do-du-lich

Khách sạn:f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Vận chuyển: Hãng hàng không - Vietjet Air

 

11.290.000 đ
dai-loan

Khách sạnf8ce0ebe48598f8ce0ebe48598f8ce0ebe48598
Thời gian : 5 Ngày 4 Đêm
Vận chuyển : Hãng hàng không - Eva Airlines

9.990.000 đ